Nepošteni posjed


Predmet: Kako je tužba na priznanje prava vlasništva podnesena 2001., a sud prvog stupnja utvrđuje da je punomoćnik tuženika najkasnije 19. ožujka 2001. primio tužbu kada je održano ročište u postupku radi priznanja prava vlasništva na nekretnini koja je bila predmet posjeda, to je tuženik od tog trenutka u položaju nepoštenog posjednika.

Broj presude: Rev 2388/2017-3, od 13. listopada 2021., od 11.07.2022

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Ovaj sud je na sjednici Građanskog odjela 26 listopada 2009 glede pitanja primjene i tumačenja odredbe čl 1120 Zakona o obveznim odnosima uporaba tuđe stvari u svoju korist te pitanje primjene i tumačenja odredbe čl 164 st 1 i čl 165 st 1 Zakona o vlasništvu i drugim stvarni pravima pravni položaj poštenog i nepoštenog posjednika zauzeo pravno shvaćanje Ako je određena stvar još uvijek u nepromijenjenom obliku očuvanog identiteta u posjedu nevlasnika valja primijeniti odredbe čl 164 st 1 i čl 165 st 1 ZVDSP prema kojim odredbama je samo nepošten posjednik dužan naknaditi koristi od uporabe tuđe stvari Ako je određena stvar uporabljena na način da je promijenila identitet radi čega nije moguće ili gospodarski nije opravdano vraćanje te stvari tek u takvoj situaciji valja primijeniti odredbu čl 1120 ZOO prema kojoj je osoba koja je uporabila tuđu stvar u svoju korist dužna vlasniku naknaditi korist i bez obzira na svoje poštenje odnosno nepoštenje Prije svega valja reći da odredbe čl 164 st 1 i čl 165 st 1 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima Narodne novine broj 91 96 68 98 137 99 22 00 73 00 114 01 79 06 141 06 146 08 i 38 09 dalje ZVDSP propisuju pravni položaj poštenog i nepoštenog posjednika Prema odredbi čl 164 st 1 ZVDSP pošteni posjednik tuđe stvari koju ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu