Prilog neprofitne organizacije 3/2008

Web izdanje 187,50 KN
24,89 EUR
Primjena nove Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Novo neprofitno računovodstvo – temeljne postavke i prijelaz iz starog sustava u novi sustav
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija
Financijski izvještaji
Računski plan
Stope amortizacije