Primjena nove Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 3.2008
Članak:
Primjena nove Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija
Stranica:
2.
Autor/i:
Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ivana MALETIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Novom Uredbom uređuje se cjelokupni računovodstveni sustav neprofitnih organizacija: knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, organizacija knjigovodstva, obavljanje popisa imovine i obveza, načela iskazivanja imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda i rashoda, sadržaj i primjena računskog plana, financijsko izvještavanje i druga područja koja se odnose naračunovodstvo neprofitnih organizacija. Sastavni dio Uredbe čine i propisani računski plan, stope amortizacije i obrasci financijskih izvještaja. Više o navedenom pročitajte u nastavku.
Hashtags:
#Neprofitno