Nezakonitost rješenja o ovrsi


Predmet: Pravilno drugostupanjski sud navodi da okolnost da tužitelju u ovršnom postupku prilikom dostave rješenja o ovrsi nije uz rješenje dostavljena vjerodostojna isprava nema za posljedicu nezakonitost rješenja o ovrsi, niti je navedeno jedan od žalbenih razloga, već je taj prigovor tužitelj trebao isticati u ovršnom postupku, te u ovršnom postupku tražiti pravnu zaštitu podnošenjem prijedloga za ukidanje klauzule pravomoćnosti.

Broj presude: Rev 324/2018-2, od 13. srpnja 2021., od 13.06.2022

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Odredbom čl 94 Zakona o izmjenama Ovršnog zakona Narodne novine broj 173 03 propisano je da se iza članka 307 Ovršnog zakona Narodne novine broj 57 96 i 29 99 dodaje novi dio četvrti koji glasi Dio četvrti SUDJELOVANJE JAVNIH BILJEŽNIKA U OVRSI te su dodani čl 307 a do 307 s o sudjelovanju javnih bilježnika u ovrsi dakle i odredba čl 307 a st 1 prema kojoj javni bilježnici donose rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojnih isprava Odredbom čl 1 Zakona o izmjenama Ovršnog zakona Narodne novine broj 151 04 koji je stupio na snagu 29 listopada 2004 propisano je U Ovršnom zakonu Narodne novine br 57 96 29 99 42 00 173 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu