Nije dopušten upis promjene prava vlasništva nakon što je upisana zabilježba pokretanja stečajnog postupka


Predmet: Nakon upisa zabilježbe pokretanja stečajnog postupka, nije dopušten upis promjene prava vlasništva niti kojeg drugog prava utemeljenog na raspoložbi stečajnog dužnika bez obzira na to kada je ta raspoložba poduzeta.

Broj presude: Gž Zk-608/2022-2, od 21. rujna 2022., od 22.03.2023

Sud: Županijski sud u Varaždinu

Rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru broj St 2019 4 2019 otvoren je stečajni postupak nad Stečajnom masom iza M K d o o te su pozvani svi razlučni i izlučni vjerovnici da od dana objave tog rješenja na oglasnoj ploči suda obavijeste stečajnu upraviteljicu o svom pravu Navedeno rješenje donijeto je na temelju članka 70 stavak 1 točka 9 Zakona o sudskom registru Narodne novine broj 1 95 93 14 kao i članka 437 stavak 1 SZ a jer je u prethodno vođenom likvidacijskom postupku koji se vodio kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem R1 16 utvrđeno da vrijednost likvidacijske mase nije dovoljna za namirenje svih prijavljenih tražbina vjerovnika s kamatama Prema odredbi članka 437 stavak 1 SZ a koji stoji ispod naslova ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu