Ništetnost mjenice


Predmet: Iz sadržaja same mjenice može se zaključiti da su nižestupanjski sudovi kao dan dospijeća mjenične obveze uzeli dan izdavanja mjenice, pa nije jasno kako zbog navedenog dana izdavanja mjenice ista može biti ništava.

Broj presude: Rev 246/2018-2, od 19. svibnja 2020., od 20.10.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Nižestupanjski sudovi smatraju da je tužitelj mjenicu popunio protivno čl 32 st 1 i čl 16 st 2 Zakona o mjenici Narodne novine broj 74 94 92 10 dalje ZM radi čega je ista ništava pa je radi toga zahtjev tužitelja u cijelosti odbijen Valja dodati da se drugostupanjski sud u obrazloženju drugostupanjske odluke pozvao na razloge prvostupanjske presude u smislu odredbe čl 375 st 5 Zakona o parničnom postupku Narodne novine broj 53 91 91 92 112 99 88 01 117 03 88 05 2 07 84 08 96 08 123 08 57 11 148 11 25 13 28 13 89 14 dalje ZPP Osnovano revizija tužitelja ukazuje da je u postupku pred nižestupanjskim sudovima počinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka iz čl 354 st 2 toč 11 ZPP budući je u obrazloženju nižestupanjskih odluka ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu