RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ništetnost pojedinih odredaba općih uvjeta ugovora

Predmet: Ništetne su odredbe općih uvjeta ugovora koje, suprotno načelu savjesnosti i poštenja, prouzroče očiglednu neravnopravnost u pravima i obvezama suugovaratelja sastavljača općih uvjeta

Broj presude: Rev 264/13-3, od 22. veljače 2017

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Suprotno shvaćanju izraženom u drugostupanjskoj presudi, Vrhovni sud Republike Hrvatske je u nizu predmeta odbio primijeniti odredbe ugovora o osiguranju koje propisuju gubitak prava na naknadu ili svotu osiguranja ako osiguranik nakon nastupanja osiguranog slučaja ne osigura kontrolu svoje alkoholiziranosti (primjerice Rev1067/04 od 16. studenoga 2005. i sl.), a istovjetno pravno shvaćanje zauzele su i drugostupanjske presude na koje se podnositelj revizije poziva.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)