RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ništetnost ugovora

Predmet: Ništetan je ugovor koji je protivan prisilnim propisima, osim ako cilj povrijeđenog pravila ne upućuje na neku drugu pravnu posljedicu ili ako zakon u određenom slučaju ne propisuje što drugo.

Broj presude: Pž – 6976/16-2, od 8. prosinca 2016.

Sud: Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Prema odredbi čl. 234. ZTD-a ništav je pravni posao kojim društvo nekome daje predujam ili zajam ili mu pruža osiguranje radi stjecanja dionica toga društva. To se ne odnosi na tekuće pravne poslove financijskih institucija niti na davanje predujma ili zajma ni na pružanje osiguranja da bi dionice stekli zaposleni u društvu ili u društvu koje je s njime povezano. 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)