Novi broj PiP-a

Datum: 10.02.2023, Petak
Autor: I.P.

Objavljen je novi broj časopisa Pravo i Porezi za veljaču 2023. 

Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje.

Kvorum

Kada bi se ustvrdilo da je pojam kvoruma nepoznat, učinilo bi se pogrešku. Kada bi se, pak, ustvrdilo da se naširoko razumije njegovo značenje, učinilo bi se još veću pogrešku, premda je riječ o prastarom pojmu i konceptu. Kada se tome još pridodaju dovitljivosti kojima se pribjegava zbog njega, ne iznenađuje da je razumijevanje kvoruma u RH pomalo nesigurno. Kvorum je zapravo latinska zamjenica qui u genitivu množine (quorum) s doslovnim značenjem „kojih“ ili „od kojih“, a koristi se za označavanje najmanjeg broja osoba koje nužno moraju biti prisutne. Sagledava li se semantički, taj pojam (i pravni institut) tradicionalno postavlja zahtjev efektivnosti, tj. da osobe moraju stvarno (efektivno) biti prisutne na jednom (istom) mjestu i tako činiti dio kolegija da bi on mogao raditi. Taj pojam nikada nije kvantifikacija, već se odnosi samo na to da je riječ o minimumu. Kako je skovan s obzirom na ljude, nužno mora biti cijeli broj. Premda se danas počesto poistovjećuje s kvantifikacijom 50 % plus jedan, to ne proizlazi iz naravi i biti kvoruma, jer svaki kolektiv taj minimum može kvantificirati kako želi.

Osim što mora biti stvaran (efektivan), kvorum je i situacijski i stalno se propituje. Utvrdi li se, primjerice, na početku zasjedanja kolegija, to ne znači da on samo zato postoji čitavo vrijeme trajanja sjednice, već padne li u bilo kojem trenutku broj stvarno (efektivno) prisutnih ispod toga minimuma, ne postoje pretpostavke za raspravljanje i odlučivanje, pa se sjednica ne može nastaviti. Zbog toga, jer je kvorum stvar efektivnosti (tj. stoga što je on činjenica koja u datom trenutku postoji ili ne postoji), nepostojanje kvoruma ne može se naknadno oživjeti ili stvarati privid njegova postojanja ili pokušati to da kvorum postoji retroaktivno time što će se, primjerice, u nedostatku kvoruma stvari raspraviti, a zatim će se u nekom trenutku poslije, kada se postigne dovoljan broj, o svemu tome glasovati. Kako je sama bit i semantika toga pojma (i koncepta) povezana sa stvarnošću, u kvorum se ne mogu uračunavati osobe koje nisu efektivno prisutne, ali se očituju pismenom (deponiranje vlastitih shvaćanja i glasova kod čelnika toga kolegija), putem posrednika ili zastupnika, osim ako imaju imenovanog zamjenika i taj kolegij unaprijed prihvati njegovo sudjelovanje, dakako pod pretpostavkom da je zamjenik imenovan, da se zna tko je i da je i on stvarno (efektivno) prisutan. Kada kvorum ne postoji, nema pretpostavaka za rad, pa čak ni za iznošenje ili razgovaranje o nekim nebitnim i tehničkim uzgrednostima. U trenutku nepostojanja kvoruma, sjednica mora prestati. Pritom nema mogućnosti dovršetka rasprave o točki koja je započeta.

I nastankom i semantikom kvorum je starinski institut. No suvremene nevolje umnogome nameću pitanje može li se kao takav aktualizirati i funkcionirati u komunikaciji na daljinu. A ako može, kako se to postiže i što bi tada zapravo bio kvorum. Poput drugih drevnih koncepata, i kvorum se može razmjerno jednostavnom analogijom primijeniti na komunikaciju na daljinu, ali ipak poštujući mu bit. Kvorum i tada podrazumijeva stvarnu prisutnost (efektivno sudjelovanje) članova kolegija u minimalnom broju, a ne samo priključenost na platformu. To pred predsjedavajućega nameće imperativ provjere, a ne samo platforme spojenosti, što se posebno potencira za trenutak izjašnjavanja i glasovanja. Glasuje li se na daljinu u neposrednoj komunikaciji, kvorum se određuje na tradicionalan način, a glasuje li se naknadnim očitovanjem, da bi bilo uspješno, glasovanju mora pristupiti barem kvorum. No, dok se u tradicionalnom kontekstu sve rečeno o kvorumu podrazumijeva, želi li ga se koristiti i kod komunikacije na daljinu, on nužno mora biti izrijekom uređen vlastitim aktom toga kolegija.

Naoko dovitljivo, a zapravo duboko neodrživo, kvorum se često deformira. To se čini i numerički, ali još više odstupanjem od efektivnosti prisutnosti ili potpuno neodrživim shvaćanjem da kvorum postoji ako je postojao u bilo kojem trenutku sjednice ili, pak, da se naknadno postignutim kvorumom konvalidira sve što je prethodno nevaljano raspravljeno i odlučeno.

prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Povratak na vijesti