Novi broj RRiF-a

Datum: 26.06.2019, Srijeda
Autor: I.P.

Objavljen je broj 7 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za srpanj 2019.

  • Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje.

 

Digitalizacija i računovodstvo

 

      Svi govore o digitalizaciji poslovanja. U proteklih mjesec dana održana su tri simpozija (Portorož, Pula, M. Lošinj) na kojima su obrađivane teme o digitalizaciji. Središnje pitanje jest ugrožava li digitalizacija poslove računovođa? Naime, digitalizacija će uključivati i umjetnu inteligenciju pa je za pretpostaviti da će se i knjigovodstveni poslovi u velikom dijelu automatizirati.

      Definicija odnosno sadržaj digitalizacije na sadašnjoj razini obuhvaća poslovanje bez propisa, dok je u području medija to prijelaz s analognog u digitalne tehnologije. U računovodstvu se veće promjene tek očekuju, a prema mojem razumijevanju budućih procesa ono će najviše pogoditi dio koji se odnosi na knjigovodstvene poslove. Pođimo samo od e-računa koji će u nas za sve poslovne subjekte postati obvezni od 2020./21. godine. Jednom oblikovan zapis računa neće se ponovo unositi knjigovodstvenim postupkom, nego će se preuzimati u poslovne knjige (glavnu knjigu) kao digitalni zapis – uz raspored na trošak ili imovinu (robu, investiciju i dr.), na konto pretporeza i obvezu prema dobavljaču. Upravo će tim procesom netko morati upravljati i nadzirati ga jer svaki ulazni račun nije trošak. Ako i jest, treba definirati koja mu je priroda te na kojeg nositelja ga treba rasporediti. Te procese i mnogo više od toga mora nadzirati netko tko je kvalificiran, tko poznaje primjenu računovodstvenih standarda, poreznih i drugih propisa. Možemo reći da će se naporni knjigovodstveni poslovi smanjiti, ali će se otvoriti poslovi za visokoobrazovane računovođe i kontrolere. Finalni proizvod su financijski i porezni izvještaji, analize i prijedlozi odluka i informacija za poslovno odlučivanje i planiranje.

      Poznat mi je slučaj iz Poljske gdje je jedna velika trgovačka kuća (čija je matica u Njemačkoj) smanjila broj osoblja u računovodstvu sa 130 na svega 25 zaposlenika. Nakon skeniranja i digitalizacije podataka knjigovodstveni poslovi su alocirani u izvaneuropsku zemlju s jeftinijom radnom snagom, dok su poslovi kontrolinga i financijskog izvješćivanja zadržani u sjedištu društva u Varšavi.

      Kontroling više neće biti kako se danas razumijeva, nego će obuhvaćati kontrolu nabave / prodaje, knjigovodstveno i porezno obuhvaćanje te u manjem dijelu analizu i planiranje. Možemo zaključiti kako će za visokoškolovane računovođe biti posla još i više, a njegova će … uloga biti navigatorom, koji će strukovnim znanjem i prirođenom marljivošću i preciznošću imati sposobnost opažanja i strateškog razmišljanja. To podrazumijeva kreativnost i sposobnost komuniciranja s upravom društva (prof. dr. sc. M. Hočevar, Ljubljana).

      Mislim da s ovom mišlju i ohrabrenjem za našu profesiju mogu završiti ovaj tekst. Želim Vam lijep odmor i ugodno ljeto.

Dr. sc. Vlado BRKANIĆ

Povratak na vijesti