Novi broj RRiF-a

Datum: 26.07.2023, Srijeda
Autor: I.P.

Objavljen je broj 8 časopisa Računovodstvo, Revizija i Financije za kolovoz 2023.

Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje.​

Smislenost

Prošlo je točno deset godina od ulaska naše zemlje u Europsku uniju (dalje: EU). Od tada Republika Hrvatska (dalje: RH) ima obvezu preuzimanja pravne stečevine EU-a u nacionalno zakonodavstvo. U ovoj se godini iz područja računovodstva ugrađuje Direktiva (EU) 2021/2101 Europskog parlamenta i Vijeća u svezi s izvješćem o informacijama o porezu na dobitak. Prema tim zahtjevima od sljedeće se godine propisuje novo izvješće o informacijama o porezu na dobitak. Prema dostupnim informacijama, očekuje se da će u RH biti čak dva obveznika koji će sastavljati i objavljivati to izvješće, a glavna svrha njegova uvođenja je suzbijanje izbjegavanja plaćanja poreza na dobitak. Zamisao za ovu priču je očito bila laka, međutim kada se uzme u obzir stvarnost i primjena, to baš i nije tako, kako je rekao M. Proust.

Osim toga, iduće godine uvodi se izvješćivanje o održivosti koje će zamijeniti dosadašnje nefinancijsko izvješćivanje, a koje nas ponovno uvodi u novu vrstu izvješćivanja o održivosti poslovanja, čiji je glavni cilj važna preobrazba EU-a u moderno, resursno učinkovito i konkurentno gospodarstvo koje bi već trebalo biti takvo. Očekuje se da će za to izvješće biti veći broj obveznika u odnosu na dosadašnji broj koji u prijašnjim godinama nije prelazio brojku veću od ukupno osamdeset poduzetnika. U daljnjoj budućnosti sigurno možemo očekivati kako će se izvještavanje o održivosti proširiti i na srednje i male poduzetnike jer bi i ti poduzetnici trebali sudjelovati u održivu poslovanju. Nadamo se da će do tada biti pripremljene jasnije smjernice za sastavljanje izvješća jer trenutačno dostupne informacije u nekim slučajevima daju dosta prostora za tumačenje, čime se gubi smisao izvješćivanja.

U odnosu na Direktive, Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća su pravno obvezujuće za sve zemlje članice, pa je tako obvezujuća i primjena Uredbe br. 1126/2008 o primjeni međunarodnih računovodstvenih standarda, a koja je dostupna na mrežnim stranicama europskog zakonodavstva. Trenutačno je na snazi zadnja pročišćena verzija iz 2023. godine koja se može primjenjivati, a koja sadržava cjeloviti tekst standarda s obzirom na to da je gotovo nemoguće pregledavati čak osamdeset izmjena i dopuna te Uredbe. Međutim, ta pročišćena verzija sadržava i neke standarde koji više nisu u primjeni (primjerice MRS 17), pa se postavlja logično pitanje pouzdanosti tih tekstova. Također, prijevodi tekstova su većim dijelom doslovni prijevodi rečenica koji ne odražavaju stvarni smisao zahtjeva standarda. Zanimljivo je u svemu tome što je vrlo očito da se ti tekstovi u praksi baš i ne koriste jer nitko ne postavlja pitanja o smislenosti tih prijevoda. Vjerojatno smo to tako prihvatili i očito nitko nema ni vremena ni volje time se baviti. Nije to ništa novo i neuobičajeno za nas jer smo navikli. Sve više pod normalnim prihvaćamo učestale pojave afera. Prošle godine u centru pozornosti bio je jedan energent, ove godine drugi. Ako pretpostavimo, što je i za očekivati, da je postupanje bilo u skladu s propisima, a gubitke ćemo pokriti mi – porezni obveznici, postavlja se pitanje kome odgovara nesavršenost propisa.

Dr. sc. Tamara Cirkveni Filipović, gl. urednica

Povratak na vijesti