Novi Zakon o javnoj nabavi

Datum: 28.11.2007, Srijeda
Autor: Z.T.

Od 1. siječnja 2008. u sustavu javnih nabava
primjenjuje se novi Zakon o javnoj nabavi (Nar. nov., br. 110/07.).

Obveznici primjene Zakona o javnoj nabavi su javni naručitelji,
sektorski naručitelji te gospodarski naručitelji koji nisu javni
naručitelji.

Iznimke od primjene Zakona su nešto drugačije strukturirane nego što je
to bilo u dosadašnjem zakonu - katalog izuzeća je proširen novim
slučajevima (npr. nabava koju obavljaju diplomatska i druga
predstavništva RH u inozemstvu).

Novost je tzv. bagatelna mala nabava koja je povišena s 20.000,00 na
70.000,00 kn (bez PDV-a), a za koju naručitelj može ali i NE MORA
provoditi postupke javne nabave. Za procijenjenu vrijednost nabave od
70.000,00 do 300.000,00 kn bez PDV-a za robe i usluge, a do 500.000,00
kn za radove naručitelji su obvezni primjenjivati odredbe Zakona koje se
odnose na nabavu male vrijednosti s jednostavnijim objavama i kraćim
rokovima.

Uvode se novi postupci nabave kao što je natjecateljski dijalog i
natječaj uz već poznate postupke: otvoreni, ograničeni i pregovarački
postupak.

Zakon uvodi i uređuje tri načina nabave: elektronička dražba, okvirni
sporazum i dinamički sustav nabave.

Novi Zakon s komentarom naći ćete u našem novom izdanju knjige „Zakon o
javnoj nabavi s komentarom“ RRiF plus, prosinac 2007., dok su teme
vezane za ovu problematiku objavljene i u prilogu časopisa RRiF br.
12/07. koji je namijenjen proračunskim
korisnicima.

Povratak na vijesti