RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Novo sredstvo ili predmet ovrhe

Predmet: Predlaganje novog sredstva ili predmeta ovrhe se ne može smatrati prijedlogom za ovrhu kojim se pokreću novi ovršni postupak, jer ovrhovoditelj predlaže novo sredstvo ili predmet ovrhe u već pokrenutom ovršnom postupku radi namirenja iste tražbine.

Broj presude: Gr1 383/2019-2, od 6. svibnja 2020.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Zbog toga je u ovom predmetu o prijedlogu za promjenu sredstva i predmeta ovrhe, a sve radi namirenja iste tražbine u već pokrenutom ovršnom postupku nadležan odlučivati sud koji je donio rješenje o ovrsi, dakle, Općinski sud u Osijeku. Međutim, ako taj sud ne bi bio nadležan za provedbu ovrhe, uputit će svoje rješenje o ovrsi nadležnom sudu radi provedbe ovrhe (čl. 42. st. 7. OZ) i neće se oglašavati mjesno nenadležnim za provedbu ovrhe.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)