Nužni nasljedni dio


Predmet: Obzirom na zaključak drugostupanjskog suda da je prednica parničnih stranaka raspolagala spornim novčanim sredstvima za svog života, to ne dolazi do primjene čl. 144. Zakona o nasljeđivanju. Pravilno drugostupanjski sud ukazuje da je tužitelj imao pravo, ako je ocijenio da je raspolaganjem prednice došlo do povrede nužnog dijela nasljedstva, tražiti vraćanje dara u ostavinu zbog povrede nužnog dijela nasljedstva.

Broj presude: Rev 1114/2018-2, od 21. travnja 2020., od 20.10.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Obzirom na činjenična utvrđenja drugostupanjski sud smatra da je prednica stranaka raspolagala spornim novčanim sredstvima za svog života na način da je isti novac dala tuženiku za kupnju kuće u kojoj je između ostalog i ona nakon kupnje jedno vrijeme živjela radi čega se sporna novčana sredstva ne mogu smatrati ostavinskom imovinom Stoga je tužbeni zahtjev tužitelja ocijenjen neosnovanim i u cijelosti je odbijen Osim toga drugostupanjski sud navodi da je tužitelj ako je ocijenio da bi takvim raspolaganje prednice bilo povrijeđeno njegovo pravo na nužni dio mogao u ostavinskom postupku isticati zahtjev za vraćanje dara zbog povrede nužnog dijela Prije svega valja istaći da drugostupanjski sud nije vezan na svoje pravno shvaćanje izraženo u ranijoj ukidnoj odluci pa u tom smislu drugostupanjski sud nije počinio bitnu povredu odredaba parničnog postupka iz čl 354 st 1 u vezi čl 375 st 5 Zakona o parničnom postupku ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu