Objavljeni su računovodstveni standardi

Datum: 13.03.2008, Četvrtak
Autor: Z.T.

Dana
13.03.2008. u Narodnim novinama br., 30/08. objavljene su:

Odluka o objavljivanju Hrvatskih standarda financijskog
izvještavanja na temelju čl. 14. st. 1. Zakona o računovodstvu
(Nar. nov., br. 109/07) i čl. 16. Pravilnika o načinu rada Odbora
* za standarde financijskog izvještavanja.Odluka o objavljivanju
tumačenja odbora za tumačenje međunarodnog financijskog
izvještavanja 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i Odluka o
objavljivanju međunarodnih standarda financijskog izvještavanja 6
i 7. na temelju čl. 34. st. 3. Zakona o računovodstvu.

Uskoro, u nakladi RRiF-plus izlazi iz tiska priručnik "*Hrvatski računovodstvni sustav*". Nova V. naklada, Knjiga III iz ciklusa "Računovodstvo poduzetnika" koja sadrži službene tekstove. HSFI, MSFI, ZoR, ZoRe te Odluke i Stajališta.

Povratak na vijesti