Obračun poreza na potrošnju

Datum: 10.11.2020, Utorak
Klasa: 410-01/20-01/2150
Davatelj: Porezna uprava

Obratili ste nam se s upitom vezano za obračun poreza na potrošnju. Postavljate pitanje jesu li osnovica za obračun poreza na potrošnju i osnovica za obračun poreza na dodanu vrijednost jednake te tražite uputu kako postupiti ako osnovica za obračun poreza na potrošnju na računu nije dobro postavljena.

U nastavku dajemo odgovor.

Odredbom članka 22. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/16. i 101/17.) propisano je da se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima plaća porez na potrošnju. S obzirom na to da odredbama Zakona o lokalnim porezima nije propisano što se, u smislu navedenoga Zakona, smatra bezalkoholnim pićima, za primjenu i tumačenje Zakona o lokalnim porezima u tom dijelu primjenjuje se Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića („Narodne novine“, br. 72/13., 121/19. i 22/20.).

Prema odredbi članka 23. stavka 2. Zakona o lokalnim porezima osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a na potrošnju kojega se plaća porez na potrošnju, u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Odredbama članka 33. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“, br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14., 115/16., 106/18. i 121/19.) propisano je da se poreznom osnovicom pri isporuci dobara smatra naknada koju čini sve ono što je isporučitelj primio ili treba primiti od kupca ili neke druge osobe za te isporuke uključujući iznose subvencija koji su izravno povezani s cijenom isporučenih dobara ili usluga.

U slučaju da se u ugostiteljskim objektima uslužuju alkoholna pića (vinjak, rakija i žestoka pića), prirodna vina, specijalna vina, pivo i bezalkoholna pića, potrošnja kojih je oporeziva porezom na potrošnju, te da postoji obveza obračuna poreza na dodanu vrijednost (ako je davatelj usluge upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost), tada su osnovica za obračun poreza na potrošnju i osnovica za obračun poreza na dodanu vrijednost jednake.

Međutim, naglašavamo da se porezom na potrošnju ne oporezuje potrošnja svih pića koja se uslužuju u ugostiteljskim objektima (npr. porezom na potrošnju se ne oporezuje potrošnja bezalkoholnih pića sa 100% voća i/ili povrća koja ne sadrže dodatne šećere, tvari za zaslađivanje i sladila, potrošnja vode bez dodanog šećera ili drugih sladila, koja nije aromatizirana i sl.).

S obzirom na to da potrošnja određenih pića u ugostiteljskim objektima prema odredbama Zakona o lokalnim porezima nije oporeziva porezom na potrošnju, davatelj usluge, ako je upisan u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost, na isporuku takvih pića ima samo obvezu obračuna poreza na dodanu vrijednost.

Nadalje, vezano za postupanje u slučaju kada osnovica za obračun poreza na potrošnju na računu nije dobro postavljena, odnosno kada se dogode bilo kakve pogreške i računi nisu ispravno dostavljeni u sustav fiskalizacije, naglašavamo kako se takvi neispravni računi ne storniraju nego je potrebno ispraviti pogrešku u softwareu (ili naplatnom uređaju) tako da se pogreške više ne ponavljaju,  zatim situaciju opisati kroz Interni akt (navesti detaljno što je pogrešno, koji računi i u kojem ukupnom iznosu) i s time upoznati nadležnog službenika Ministarstva financija, Porezne uprave.

Povratak na mišljenja