Prilog obrtnici 1/2017

I. Popis dugotrajne imovine i obračun amortizacije za 2016. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
II. Priprema i sastavljanje obrazaca DOH-Z i DOH za 2016. godinu za samostalne obrtničke djelatnosti
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
III. Doprinosi kod obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti za 2016. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.