Prilog obrtnici

I. Popis dugotrajne imovine i obračun amortizacije za 2016. godinu
Obrt - 1.2017, str. 5
II. Priprema i sastavljanje obrazaca DOH-Z i DOH za 2016. godinu za samostalne obrtničke djelatnosti
Obrt - 1.2017, str. 23
III. Doprinosi kod obrtnika i drugih samostalnih djelatnosti za 2016. godinu
Obrt - 1.2017, str. 74