II. Priprema i sastavljanje obrazaca DOH-Z i DOH za 2016. godinu za samostalne obrtničke djelatnosti

Časopis: Prilog obrtnici - 1.2017
Članak:
II. Priprema i sastavljanje obrazaca DOH-Z i DOH za 2016. godinu za samostalne obrtničke djelatnosti
Stranica:
23.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Samostalne obrtničke djelatnosti koje utvrđuju dohodak kao razliku primitaka i izdataka, trebaju predati godišnju prijavu za 2016. najkasnije do 28. veljače 2107. godine. Iznimno, supoduzetnici predaju prijavu do kraja siječnja 2017. godine. U ovom se članku upućuje na osobitosti, kako s poreznog tako i s knjigovodstvenog motrišta, na evidentiranje primitaka i izdataka te postupak sastavljanja navedenih obrazaca. Iako će se od 1. siječnja 2017. godine primjenjivati značajne promjene u oporezivanju dohotka, u sastavljnaju godišnje porezne prijave za 2016. nema značajnih promjena u odnosu na prethodnu godinu.
      Napominjemo da smo o navedenoj temi (DOH za 2015.) pisali opširno u časopisu RRiF, br. 1/16. – PRILOG, str. 23., te da na ovu temu, u odnosu na prethodnu godinu, nema značajnih promjena s motrišta dohotka. U nastavku se ipak daje podsjetnik na obveze u vezi sa sastavljanjem i pripremom godišnje porezne prijeve za samostalne obrtničke djelatnosti.

1. Uvod
2. Predaja godišnje prijave kod samostalnih djelatnosti za 2016.
3. Kako je trebalo evidentirati primitke i izdatke u poslovnim knjigama obrtnika i slobodnih zanimanja u 2016. godini
4. Zaključivanje obrasca kpi i UTVRĐIVANJE DOHOTKA I POREZNE OSNOVICE na obrascima DOH-Z i DOH
5. Utvrđivanje dohotka od obavljanja zajedničke djelatnosti na obrascu DOH-Z
6. Utvrđivanje godišnje porezne osnovice poreza i prireza na obrascu DOH
7. Posebnosti pri utvrđivanju dohotka od obrtničkih, slobodnih i drugih samostalnih djelatnosti − za obrtnike koji nisu obveznici PDV-a
8. Ostale obveze obrtnika i slobodnih zanimanja
9. Zaključak

Hashtags:
#Obrtnici