Obveza naknade štete osiguravajućeg društva


Predmet: Obveza društva za osiguranje za naknadu štete postoji ako bi razmjerni iznos mirovine koja se isplaćuje osiguraniku HZMO bio veći od razmjernog iznosa mirovine koja se isplaćuje zbog umirovljenja zbog invalidnosti.

Broj presude: Rev 850/2022-2, od 25. listopada 2022. , od 22.03.2023

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Predmet je spora zahtjev tužitelja za naknadu štete koju je štetu tužitelj pretrpio plaćanjem invalidske mirovine osiguraniku I B 9 U postupku pred nižestupanjskim sudovima nije bilo sporno da je tužiteljev osiguranik I B stradao u prometnoj nesreći od 1981 kao suputnik u osobnom vozilu osiguranom kod tuženice te da mu je zbog posljedica te nesreće priznato pravo na invalidsku mirovinu 10 U postupku je bilo sporno predstavlja li utuženi iznos stvarnu štetu koja je tužitelju nastala s obzirom da je tužiteljev osiguranik I B navršivši 65 godina života ostvario pravo na starosnu mirovinu pa je u tom smislu sporno predstavlja li stvarnu štetu razlika između invalidske i starosne mirovine ako bi invalidska mirovina bila veća te koje je pravo mjerodavno kod sukcesivnih mjesečnih isplata štete invalidske mirovine 11 Nižestupanjski su sudovi ocijenili da se sporni pravni odnos treba razriješiti primjenom odredbi članka 161 stavaka 1 i 2 i članka 164 stavaka 1 i 2 Zakona o mirovinskom osiguranju Narodne novine broj 157 13 151 14 33 15 93 15 120 16 18 18 62 18 i 115 18 dalje ZOMO koji je bio na snazi u vrijeme nastanka štete tužitelju odnosno u vrijeme izvršenih isplata mirovine tužiteljevu osiguraniku kojima je propisano da tužitelj ima pravo zahtijevati naknadu štete za novčana davanja koja se isplaćuju na teret mirovinskog osiguranja sve dok traje isplata tih davanja Prema pravom shvaćanju nižestupanjskih sudova tuženica je u obvezi naknaditi tužitelju tu štetu iako su ta davanja osigurana u mirovinskom osiguranju zato što ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu