Obvezno testiranje i nadoknada troška testiranja

Datum: 19.11.2021, Petak
Autor: I.M.K.

Od 16. studenoga 2021. godine (Nar. nov., br. 121/21.) na snazi je Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova (u nastavku: Odluka).

U ovoj Odluci je navedeno tko se mora odnosno tko se ne mora testirati na virus SARS-CoV-2 radi zaštite pučanstva od zaraze i prijenosa te suzbijanja bolesti COVID-19. Obvezno je testiranje za dužnosnike, državne službenike i namještenike, službenike i namještenike u javnim službama, službenike i namještenike u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenike trgovačkih društava i ustanova koja su u većinskom vlasništvu trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju većinski udio. Ova Odluka primjenjuje se i na pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske kao i na zaposlenike u zračnim lukama na području Republike Hrvatske. Prema navedenoj Odluci, sve osobe koje nemaju dokaz o cijepljenju odnosno preboljenju moraju obaviti testiranje u ovlaštenoj ustanovi ili laboratoriju (popis na https://civilna-zastita.gov.hr/vijesti/popis-zdravstvenih-ustanova-i-laboratorija-covid-testiranja-4352/4352). Iznimno je testiranje moguće obaviti i u službenim prostorijama ako je čelnik tijela, odnosno poslodavac u mogućnosti organizirati testiranje vlastitim resursima ili ugovoriti uslugu s ovlaštenom ustanovom ili laboratorijem.

Poslodavci u privatnom sektoru

Ovom Odlukom dana je preporuka ostalim poslodavcima, odnosno onima na čije zaposlenike se ne odnosi ova Odluka ili Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjera obveznog testiranja svih zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi na virus SARS-CoV-2 (Nar. nov., br. 105/21. i 108/21.) ili Odluka o uvođenju posebne sigurnosne mjera obveznog testiranja svih zaposlenika zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koje obavljaju zdravstvenu djelatnost te privatnih zdravstvenih radnika na virus SARS-CoV-2 (Nar. nov., br. 105/21. i 108/21.) da uvedu mjeru obveznog testiranja svojih zaposlenika i drugih osoba koje dolaze u njihove poslovne prostore. Dakle, testiranje za njih nije obvezno već je u formi preporuke.

Ako se poslodavci iz privatnog sektora odluče na testiranje svojih zaposlenika, podsjećamo da je Pravilnikom o dopuni Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 114/20., dalje: Pravilnik) propisano da se u uvjetima posebnih okolnosti trošak laboratorijskog ispitivanja uzročnika zarazne bolesti koji poslodavac omogućuje radnicima koji ostvaruju plaću, a u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca, ne smatra primitkom po osnovi nesamostalnog rada.

Način nadoknade troška testiranja radnicima može biti na slijedeći način:

  • poslodavac plaća trošak testiranja po ulaznom računu laboratorija/ustanove (račun glasi na društvo i naznačeno je na računu ili u prilogu računa koji radnici su testirani i kada)
  • radnik sam plaća račun laboratorija/ustanove, račun glasi na radnika, poslodavac radniku refundira nastali izdatak.
  • Podsjećamo da prema važećim odredbama Ovršnog zakona (Nar. nov., 112/12. – 131/20.) refundacija troškova testiranja nije izuzeta od ovrhe (na nalogu za plaćanje u poziv na broj primatelja treba upisati HR69  40002-OIB (isplatitelja) - 699 ). U tom slučaju preporučamo da poslodavac izravno plaća trošak testiranja laboratoriju (ustanovi) koji je izvršio uslugu testiranja.

    Jednako tako, podsjećamo da plaćene troškove testiranja ili nadoknadu troškova testiranja radnicima poslodavci ne trebaju iskazivati u obrascu JOPPD.

    Povratak na vijesti