Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći

Datum: 03.05.2020, Nedjelja
Autor: A.V.

Postoje dva instituta, odnosno dvije vrste ovrhe na novčanoj tražbini dužnika (kao višem pojmu), a to su:

  • ovrha po računu, koju provodi FINA, a uređena je odredbama čl. 204. do 213. Ovršnog zakona te Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. O moratoriju koji dakle provodi FINA, detaljnije v. vijest objavljenu na našoj mrežnoj stranici od 24. travnja 2020. godine;
  • ovrha na plaći, koju provodi poslodavac, a uređena je odredbama čl. 196. do 203. te čl. 284. Ovršnog zakona, temeljem valjane dokumentacije koju je poslodavac zaprimio.

Kada je riječ o drugom slučaju, dakle, ovrsi na plaći, važno je napomenuti da je 1. svibnja 2020. godine stupio na snagu Zakon o interventnim mjerama u ovršnim i stečajnim postupcima za vrijeme trajanja posebnih okolnosti (Nar. nov., br. 53/20., dalje: Zakon o interventnim mjerama).

Donošenjem Zakona o interventnim mjerama uveden je moratorij, odnosno zastoj s provedbom ovrhe na plaći za vrijeme trajanja posebnih okolnosti.

To zapravo znači da za vrijeme trajanja tih okolnosti poslodavac (tj. drugi isplatitelj stalnog novčanog primanja):

  1. zastat će s provedbom ovrhe na plaći (tj. stalnom novčanom primanju) u slučajevima u kojima poslodavac provodi ovrhu na plaći
  2. neće plijeniti daljnje tražbine radnika (ovršenika)
  3. neće isplaćivati ovrhovoditelju novčane svote za koje je određena ovrha
  4. cijelu će plaću (tj. stalno novčano primanje) isplatiti radniku (tj. primatelju stalnog novčanog primanja) i to na radnikov redovan račun, koji je u međuvremenu, za vrijeme trajanja moratorija, deblokiran.

Zakonom o interventnim mjerama su propisane iznimke od ovog moratorija.

Ovaj moratorij s provedbom ovrhe na plaći će trajati do 1. kolovoza 2020. godine s mogućnošću da on se odlukom Vlade RH još produži.

O svemu detaljnije, v. u časopisu Pravo i porezi br. 5/20. i RRiF br. 6/20.

Povratak na vijesti