RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima

Petak, 24.04.2020.

Kako je poznato, dana 18. travnja 2020. godine stupila je na snagu dopuna Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Nar. nov., br. 47/20., dalje: dopune ZONS) kojom je propisan zastoj (moratorij) provođenja ovrha na novčanim sredstvima po računu koje provodi Financijska agencija (dalje: FINA).

Ovaj moratorij, odnosno zastoj s ovrhama na novčanim sredstvima po računu trajat će do 18. srpnja 2020. godine, dakle 3 mjeseca od stupanja na snagu dopuna ZONS-a, s mogućnošću produljenja na naredna tri mjeseca.

Pritom je važno napomenuti da se ovaj zastoj odnosi na građane, dakle fizičke osobe – ovršenike.

S motrišta poslodavca, oni su i nakon stupanja na snagu dopune ZONS-a u obvezi provoditi ovrhu kao što su i do sada:

1.    Ako poslodavac postupa po obavijesti FINA-e (G1 i G2), odnosno provodi tzv. ovrhu po računu, onda poslodavac dijeli plaću kako je i do sada:

- ako je neto plaća radnika manja od prosječne plaće (6.434,00 kn), onda  ¼  neto plaće poslodavac uplaćuje na radnikov redovni račun  a ¾ na radnikov zaštićeni račun

- ako je neto plaća radnika veća od prosječne plaće (6.434,00 kn), onda je zaštićen iznos od 4.289,33 kn i taj iznos poslodavac uplaćuje na radnikov zaštićeni račun a sav ostatak iznad 4.289,33 kn toga uplaćuje na radnikov redovni račun

Što se tiče načina na koji će radnici moći raspolagati sredstvima koja su uplaćena na njihov redovan račun, čeka se daljnja uputa FINA-e.

2.    Ako poslodavac postupa po izravnom zahtjevu ovrhovoditelja (tzv. ovrha na plaći) – tj. ako je poslodavcu na njegu adresu došlo rješenje o ovrsi, izjava o zapljeni po pristanku dužnika ovjerena od strane javnog bilježnika ili drugi valjani dokument poslodavac i dalje postupa po ovrsi, odnosno dio neto plaće radnika uplaćuje na zaštićeni račun a dio izravno ovrhovoditelju.

FINA neće zastati s provedbom ovrhe, odnosno nastavit će provoditi ovrhu na novčanim sredstvima u odnosu na:

  • ovršenike fizičke osobe ako se ovrha provodi radi namirenja tražbine zakonskog uzdržavanja djeteta (alimentacije),
  • druge tražbine kada se ovrha provodi radi namirenja budućih obroka po dospijeću,
  • tražbine po osnovi dospjele, a neisplaćene plaće, naknade plaće ili otpremnine,
  • mjere osiguranja iz kaznenog postupka,
  • slučaj ovrhe po računu specifične namjene.

O svemu detaljnije, v. u časopisu RRiF br. 5/20.


A.V.Ostale vijesti:

Novi broj RRiF-a
Petak, 25.09.2020.
Nova (treća) promjena u Kolektivnom ugovoru za graditeljstvo
Četvrtak, 24.09.2020.
Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi OPZ-a
Utorak, 22.09.2020.
Odabir revizora za neprofitne organizacije
Srijeda, 16.09.2020.
Nastavak potpora za očuvanje radnih mjesta
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Novi broj PiP-a
Ponedjeljak, 14.09.2020.
Priručnik za korištenje usluge e-Komunikacija za pravne osobe
Četvrtak, 27.08.2020.
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.08.2020.
Potpora za očuvanje radnih mjesta za mikropoduzetnike može se ostvariti i za kolovoz
Petak, 14.08.2020.
Obrazac zahtjeva za upis e-mail adrese u sudski registar
Petak, 14.08.2020.
Odgoda rokova za automatsku razmjenu informacija o financijskim računima i informacija o prekograničnim aranžmanima
Četvrtak, 13.08.2020.
Dostava e-mail adrese sudskom registru i e-komunikacija sa sudovima
Ponedjeljak, 10.08.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.07.2020.
Produžen rok trajanja posebnih okolnosti i moratorija ovrhe na novčanim sredstvima do zaključno s 18. listopada 2020.
Ponedjeljak, 20.07.2020.
Poslodavci mogu svojim radnicima isplatiti na Hrvatsku turističku karticu 2.500,00 kn neoporezivo
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Objavljene su nove potpore za očuvanjem radnih mjesta za srpanj i kolovoz
Ponedjeljak, 13.07.2020.
Linija 060 nije u funkciji
Petak, 10.07.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 10.07.2020.
Naknada za nezapošljavanje osoba s invaliditetom - novosti
Četvrtak, 09.07.2020.
Stopa zateznih kamata od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine
Četvrtak, 02.07.2020.
Potpore za skraćivanje radnog vremena
Utorak, 30.06.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Petak, 26.06.2020.
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 25.06.2020.
Produljen je rok primjene obračunskog plaćanja PDV-a pri uvozu
Ponedjeljak, 22.06.2020.
Predaja zahtjeva i dokaza za oslobođenje od podmirivanja poreznih obveza
Srijeda, 17.06.2020.
Okružnica za sastavljanje proračunskih financijskih izvještaja za prvih šest mjeseci 2020. godine
Utorak, 16.06.2020.
Sastavljanje polugodišnjih financijskih izvještaja u neprofitnom računovodstvu
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Nove „stare“ osnovice za obračun plaće u javnom sektoru
Ponedjeljak, 15.06.2020.
Novi broj PiP-a
Petak, 12.06.2020.
Financiranje izborne promidžbe
Petak, 05.06.2020.
Raskidi ugovora i odustajanje od zahtjeva za mjeru Očuvanje radnih mjesta
Petak, 05.06.2020.
Obustava plaćanja spomeničke rente
Četvrtak, 04.06.2020.
U kojim slučajevima poslodavac treba vratiti potporu za svibanj?
Utorak, 02.06.2020.
Nove potpore za očuvanje radnih mjesta za lipanj i dopunjeni kriteriji za pravo na potporu za svibanj
Petak, 29.05.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 25.05.2020.
Smije li poslodavac isplatiti radniku plaću manju od primljene potpore i što s razlikom?
Četvrtak, 14.05.2020.
Novi broj PiP-a
Utorak, 12.05.2020.
NOVO – Webinari u organizaciji RRIF-a!
Ponedjeljak, 04.05.2020.
Od 1. svibnja uveden je zastoj (moratorij) s provedbom ovrhe na plaći
Nedjelja, 03.05.2020.
Prilog - Poslovanje proračuna i proračunskih korisnika
Srijeda, 29.04.2020.
Proširena je primjena potpora u sustavu športa
Srijeda, 29.04.2020.
Uputa za poslodavce i radnike
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Uputa za pomorce u vezi porezne prijave za 2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Mjere ograničavanja društvenog okupljanja, rada trgovina, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događa
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Radno vrijeme i način rada trgovina
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Obrazac OKFŠ za 2019. predaje se do 30.4.2020.
Ponedjeljak, 27.04.2020.
Zastoj ovrhe po računu na novčanim sredstvima
Petak, 24.04.2020.
Financijski izvještaji u proračunskom sustavu za prva tri mjeseca 2020. godine – novi rok
Petak, 24.04.2020.
Promjene u proračunskom sustavu uvedene zbog koronavirusa
Srijeda, 22.04.2020.

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)