RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Odgovornost izdavatelja vlastite mjenice

Predmet: Izdavatelj vlastite mjenice obvezan je na isti način kao i akceptant trasirane mjenice.

Broj presude: Rev x 197/11-2, od 16. ožujka 2011.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Pogrešno tuženik smatra da tužbeni zahtjev nije osnovan zato što predmetna mjenica nije protestirana. Naime, prema odredbi članka 52. stavak 1. podstavak 2. ZM-a, protekom rokova za podizanje protesta zbog neakceptiranja ili zbog neisplate imatelj mjenice gubi svoja prava protiv indosanata, protiv trasanata i protiv ostalih obveznika osim akceptanta, a prema odredbi članka 112. stavak 1. ZM-a, izdavatelj vlastite mjenice odgovara onako kako odgovara akceptant trasirane mjenice.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)