Odgovornost maloljetnika za štetu


Predmet: Roditelji odgovaraju po kriteriju presumirane krivnje, što znači da je na njima teret dokaza, da bi se oslobodili odgovornosti za štetu, da je šteta nastala bez njihove krivnje a pojam krivnje vezan je za standard pažnje.

Broj presude: Gž-609/2022-2, od 4. srpnja 2022., od 15.09.2022

Sud: Županijski sud u Rijeci

Odredbom članka 1051 stavak 3 Zakona o obveznim odnosima Narodne novine broj 35 05 i 41 08 dalje ZOO je propisano da maloljetnik s navršenih četrnaest godina života odgovara prema općim pravilima o odgovornosti za štetu dok je odredbom članka 1056 stavak 4 ZOO a propisano da roditelji odgovaraju za štetu što je prouzroči drugom njihovo maloljetno dijete koje je navršilo sedam godina života osim ako dokažu da je šteta nastala bez njihove krivnje Odredbom članka 1057 ZOO a je propisano da je ako pored roditelja odgovara za štetu i dijete njihova odgovornost solidarna Odredbom članka 1107 stavak 1 ZOO a je propisano da za štetu koju je više osoba prouzročilo zajedno svi sudionici odgovaraju solidarno Budući da u ovom postupku nije ni bilo sporno da su maloljetni D P B B u odnosu na kojeg je tužba povučena i M B zajednički ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu