Odgovornost poslodavca za štetu uzrokovanu radniku


Predmet: Kod nesporne okolnosti da tužiteljica uopće nije znala kako se ponašati u situaciji razbojništva i tako iskazane nebrige za vlastiti život i zdravlje a kraj općepoznatog rizika rada na benzinskoj postaji - razbojništva, proizlazi da je ista svojim ponašanjem i to krajnjom nepažnjom doprinijela vlastitoj šteti.

Broj presude: 22 Gž R-306/20-2, od 26. svibnja 2020., od 14.06.2021

Sud: Županijski sud u Splitu

Odredbom čl 103 st 1 Zakona o radu Nar nov br 149 09 61 11 73 13 dalje ZR propisano je da ako radnik pretrpi štetu na radu ili u vezi s radom poslodavac je dužan radniku naknaditi štetu po općim propisima obveznog prava a prema odredbi članka 15 Zakona o zaštiti na radu Nar nov br 59 96 94 96 114 03 100 04 86 08 116 08 75 09 143 12 dalje ZZR za ozljedu na radu koju je radnik pretrpio obavljajući poslove za poslodavca i u svezi s radom odgovara poslodavac po načelu objektivne odgovornosti Prema odredbi članka 1067 stavak 2 i 3 Zakona o obveznim odnosima Nar nov br 35 05 41 08 125 11 dalje ZOO tuženik se može osloboditi odgovornosti pod pretpostavkom da je šteta nastala isključivo radnjom tužiteljice koju ona nije mogla predvidjeti i čije posljedice nije mogla izbjeći niti otkloniti odnosno može se osloboditi odgovornosti djelomično ako je tužiteljica djelomično pridonijela nastanku štete Prema prirodi posla tužiteljica prodavačica na benzinskoj postaji gdje radi s novcem nužno je izložena riziku uzrokovanja štete zbog toga što je u kontaktu s drugim osobama koje joj mogu svojim radnjama prouzročiti štetu a što se dogodilo i u konkretnom slučaju Ta mogućnost prouzročenja štete predstavlja profesionalni rizik koji rizik rizik se može definirati kao vjerojatnost nastanka štetnog događaja i njegove posljedice snosi poslodavac Pravilno je sud prvog stupnja otklonio navode tuženika da radnja zamaskiranog počinitelja predstavlja radnju treće osobe ili događaja koji je izvan obavljanja poslova na radu i u vezi s radom koje bi ga ekskulpirale od odgovornosti već da je riječ o manifestaciji profesionalnog rizika za koji postoji poslodavčeva odgovornost Tužiteljica zbog opisa posla kojeg obavlja rad s gotovim novcem izložena je opasnostima koje mogu ugroziti njezin život i zdravlje pljačka benzinske postaje tuženika predstavlja profesionalni rizik kojem su izloženi svi poslodavci ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu