Odlučivanje o tužbenom zahtjevu


Predmet: Točno je da se ne može tražiti pravo suvlasništva ako se prijepor odnosi na realni dio nekretnine što je i predmetom pobijanog dijela drugostupanjske presude, ali u toj presudi nije istovremeno odlučeno i o pravu suvlasništva i o pravu vlasništva na realnom dijelu nekretnine, već samo o ovom potonjem zahtjevu, što se u podnesenoj reviziji i ne osporava.

Broj presude: Rev 1987/2019-4, od 28. travnja 2020., od 20.10.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

U odnosu na prigovor da se ne može tužbenim zahtjevom istovremeno tražiti idealni i realni dio nekretnine te da je s tim u vezi u pobijanoj presudi počinjena bitna povreda odredaba parničnog postupka iz čl 354 st 2 toč 11 Zakona o parničnom postupku Narodne novine broj 53 91 91 92 112 99 88 01 117 03 88 05 2 07 84 08 96 08 123 08 57 11 148 11 25 13 38 13 43 13 i 89 14 dalje ZPP budući da je u toj presudi odlučeno samo o dijelu tužbenog zahtjeva koji se odnosi na realni dio nekretnine dok o idealnom dijelu nije ni odlučivano treba odgovoriti slijedeće Točno je da se ne može tražiti pravo suvlasništva ako se prijepor odnosi na realni dio nekretnine što je i predmetom pobijanog dijela drugostupanjske presude ali u toj presudi nije istovremeno odlučeno i o pravu suvlasništva i ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu