Odluka o općinskim porezima Općine Križ

Datum: 23.11.2022, Srijeda
NN br. 137/2022

Općini Križ pripadaju sljedeći porezi:

  1. prirez porezu na dohodak (2 % - kao i ranije)
  2. porez na potrošnju (3 % - kao i ranije).

Ova Odluka stupa na snagu 1. prosinca 2022., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise