Odluka o porezima Općine Stara Gradiška

Datum: 18.01.2023, Srijeda
NN br. 7/2023

Porezi Općine Stara Gradiška su:

  1. prirez porezu na dohodak (5 % - kao i ranije)
  2. porez na potrošnju (3 %)
  3. porez na kuće za odmor
  4. porez na korištenje javnih površina.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023., a može se vidjeti ovdje.

Povratak na nove propise