Oporezivanje nasljedstva

Datum: 20.09.2022, Utorak
Klasa: 410-16/22-01/3
Davatelj:

Obratili ste nam se vezano za oporezivanje nasljedstva te ste postavili pitanje podliježu li rezidenti Republike Hrvatske oporezivanju porezom na nasljedstva i darove u Republici Hrvatskoj ako naslijede novčana sredstva iz inozemstva, koja se nalaze na bankovnim računima ostavitelja u inozemnim bankama.

Na postavljeno pitanje odgovaramo u nastavku.

Odredbama članka 4. Zakona o lokalnim porezima („Narodne novine“, br. 115/16. i 101/17.) propisano je da se porez na nasljedstva i darove plaća na gotov novac, novčane tražbine i vrijednosne papire (vrijednosnice) te na pokretnine, ako je pojedinačna tržišna vrijednost pokretnina veća od 50.000,00 kuna na dan utvrđivanja porezne obveze. Iznimno, porez na nasljedstva i darove se ne plaća ako se na naslijeđeni ili darovani gotov novac, novčane tražbine, vrijednosne papire (vrijednosnice) te pokretnine plaća neki drugi porez prema posebnom propisu.

Prema odredbi članka 5. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima obveznici poreza na nasljedstva i darove su fizičke i pravne osobe koje na području Republike Hrvatske naslijede, prime na dar ili steknu po drugoj osnovi bez naknade imovinu na koju se plaća porez na nasljedstva i darove.

Plaćanje poreza na nasljedstva i darove zasnovano je na teritorijalnom načelu, što znači da se porez na nasljedstva i darove plaća na gotov novac, novčane tražbine i vrijednosne papire (vrijednosnice) te na pokretnine (ako je pojedinačna tržišna vrijednost pokretnina na dan utvrđivanja porezne obveze veća od 50.000,00 kuna) koje su stečene na području Republike Hrvatske. Na nasljedstvo koje se nalazi u inozemstvu ne primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnim porezima te, slijedom navedenoga, osobe koje naslijede novčana sredstva koja se nalaze na bankovnim računima ostavitelja u inozemnim bankama nisu obveznici plaćanja poreza na nasljedstva i darove u Republici Hrvatskoj.

Povratak na mišljenja