Osiguranje novčane tražbine na ime poreznog duga


Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.

Povratak na sudsku praksu