Osiguranje tražbine prisilnim osnivanjem založnog prava


Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.

Povratak na sudsku praksu