Oslobođenje od plaćanja sudske pristojbe u ovršnom postupku


Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.

Povratak na sudsku praksu