Osobno uvjetovani otkaz


Predmet: Za ocjenu pitanja tuženikove odgovornosti za predmetnu štetu nije od značaja činjenica da je tužiteljica stekla pravo na invalidsku mirovinu jer je njoj priznato pravo na mirovinu nakon što joj je već prestao radni odnos po osnovi osobno uvjetovanog otkaza s kojim se ona suglasila, a da to nije učinila, mogla je nastaviti raditi kod tuženika na radnom mjestu na kojem je bila raspoređena u okviru preostale radne sposobnosti.

Broj presude: Gž R-652/2021-2, od 21. lipnja 2021., od 13.09.2021

Sud: Županijski sud u Rijeci

Prvostupanjski sud je na pravilno i potpuno utvrđeno činjenično stanje pravilno primijenio materijalno pravo odlučujući o tužbenom zahtjevu Pri tome prvostupanjski sud nije počinio niti jednu bitnu povredu odredaba parničnog postupka pa tako niti bitnu povredu iz članka 354 stavka 2 točke 11 Zakona o parničnom postupku NN 53 91 91 92 112 99 88 01 117 03 88 05 2 07 84 08 i 123 08 u nastavku teksta ZPP na koju tužiteljica ukazuje u žalbi jer presuda sadrži razloge o odlučnim činjenicama nije nerazumljiva ni proturječna i može se ispitati Stoga su neosnovani svi žalbeni navodi tužiteljice Naime tužbeni zahtjev je pravilno odbijen jer nema uzročno posljedične veze između štetnog događaja ozljede na radu i umirovljenja tužiteljice budući da tužiteljici nije prestao radni odnos zbog nesposobnosti za rad već joj je radni odnos prestao na temelju odluke o osobno uvjetovanom ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu