Osobno uvjetovani otkaz


Predmet: Osobno uvjetovani otkaz ugovora o radu mogao bi se temeljiti na toj činjenici samo ako zbog promjena u zdravstvenom stanju koje se ne bi mogle otkloniti liječenjem, radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati svoje obveze iz radnog odnosa dakle ako bi kod njega postojala profesionalna nesposobnost za rad.

Broj presude: Rev 481/2020-3, od 12. svibnja 2020., od 26.11.2020

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sud drugog stupnja prihvaća prvostupanjsku odluku U odnosu na žalbene prigovore tuženika o tome da u prvostupanjskom postupku nije utvrđeno koji ugovor o radu je otkazan drugostupanjski sud obrazlaže da se u situaciji kad je radnik sklopio s poslodavcem dva ugovora o radu jedan vremenski ranije drugi kasnije s time da prethodni nije otkazan smatra da je prethodni ugovor potpisivanjem novog ugovora sporazumno raskinut otkazuje kasniji ugovor što zapravo tvrdi i sam revident Odredbom članka 107 stavak 1 točka 2 Zakona o radu Narodne novine broj 149 09 dalje ZR propisano je da poslodavac može otkazati ugovor o radu uz propisani ili ugovoreni otkazni rok redoviti otkaz ako za to ima o pravdan razlog u slučaju da radnik nije u mogućnosti uredno izvršavati svoje obveze iz radnog odnosa zbog određenih trajnih osobina ili sposobnosti osobno uvjetovani otkaz Svoj zaključak da tužitelj nije u mogućnosti izvršavati svoje obveze iz radnog odnosa zbog određenih trajnih osobina ili sposobnosti tuženik je temeljio isključivo na činjenici njegovog narušenog zdravlja i čestog odlaska na bolovanje Osobno uvjetovani otkaz ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu