Osvrt na novi Zakon o leasingu

Datum: 08.04.2014, Utorak
Autor: Z.T.

U časopisu Pravo i porezi br. 3/14. na zanimljiv, kvalitetan i transparentan način, pojašnjavaju se najznačajnije odredbe novog Zakona o leasingu koje se odnose na leasing-posao i ugovor o leasingu, kako bi ih praksa lakše mogla primjenjivati.

Ovaj članak može se vidjeti ovdje.

 

Povratak na vijesti