Otkaz ugovora o radu


Predmet: Kako je utvrđeno da je na ukinutom radnom mjestu bio samo jedan izvršitelj, to je jasno da prilikom donošenja odluke o otkazu ugovora o radu tužiteljici zbog poslovno uvjetovanog razloga nije bilo moguće primijeniti odredbu čl. 115. st. 2. ZR.

Broj presude: Rev 640/2020-2, od 19. siječnja 2021., od 14.06.2021

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Obzirom na rezultate provedenog postupka i u njemu utvrđene činjenice da je tužiteljica na temelju Ugovora o radu sklopljenog na neodređeno vrijeme 16 studenoga 2010 bila zaposlena kod tuženika na radnom mjestu tajnice asistentice korespondentice hrvatskog jezika da je Naredbom tuženika od 30 travnja 2015 a u cilju racionalizacije poslovanja Veleposlanstva Republike Poljske u Hrvatskoj a vezano za smanjenje financijskih sredstava za plaće ukinuto radno mjesto tajnice asistentice korespondentice hrvatskog jezika i u skladu s tim da je tuženik 30 travnja 2015 donio Odluku o redovitom otkazu ugovora o radu tužiteljici a zbog poslovno uvjetovanih razloga da su poslovi tog ukinutog radnog mjesta preraspoređeni na ostale radnike tuženika a polazeći od odredbe čl 115 st 1 toč 1 Nar nov br 93 14 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu