Otkaz ugovora o radu za vrijeme bolovanja

Datum: 09.09.2021, Četvrtak
Autor: H. V.

Može li poslodavac otkazati ugovor o radu radniku koji je privremeno nesposoban za rad („na bolovanju“)?

Odredbom čl. 38. Zakona o radu uređena je zabrana otkazivanja ugovora o radu samo za slučaj privremene nesposobnosti za rad („bolovanja“) koja je prouzročena ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću. Drugim riječima, poslodavac ne može (ni redovno ni izvanredno) otkazati ugovor o radu onom radniku koji je pretrpio ozljedu na radu ili je obolio od profesionalne bolesti, za vrijeme privremene nesposobnosti za rad tijekom liječenja ili oporavka od ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

Poslodavac, međutim, može donijeti odluku o otkazu ugovora o radu ako je radnik privremeno nesposoban za rad („na bolovanju“) zbog drugih razloga odnosno drugih okolnosti, a ne zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, dakako, ako za donošenje odluke o otkazu postoji zakonom opravdani razlog. Pritom je bitno napomenuti da za vrijeme privremene nesposobnosti ne teče otkazni rok, dakako ako je riječ o redovnom otkazu ugovora o radu (poslovno ili osobno uvjetovani otkaz, otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika ili otkaz zbog nezadovoljavanja na probnom radu).

Više o prestanku radnog odnosa možete pronaći u članku Aktualna pitanja prestanka radnog odnosa, koji je objavljen u časopisu RRiF br. 9/21, str. 189

Povratak na vijesti