RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ovrha na nekretnini

Predmet: Kako iz stanja spisa proizlazi da se radi o drugom ovrhovoditelju (posljedično i drugoj tražbini), prigovor da je već zabilježena ovrha nema utjecaja na donošenje rješenja o ovrsi. Navedene činjenice, reflektiraju se na provedbu ovrhe, obzirom da se nakon zabilježbe ovrhe druge tražbine istoga ili drugoga ovrhovoditelja na toj nekretnini ne može provesti poseban ovršni postupak.

Broj presude: Gž Ovr-119/2019-2, od 22. ožujka 2019.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Naime, za napomenuti je da je kamata akcesorna tražbina koja je vezana uz glavni dug. Ne može se za pojedina vremenska razdoblja unutar vremenskog razdoblja u kojem teče kamata na glavnicu (od dospijeća glavnice pa do njezine isplate) obračunavati kamata i na tako obračunate kamate zahtijevati zakonska zatezna kamata. Ovrhovoditelj ima pravo kamatu obračunati i izraziti u apsolutnom iznosu, što je u konkretnom slučaju učinio, ali na tako obračunatu kamatu nema pravo na kamatu. Takvo pravo bi mu pripadalo samo od dana podnošenja sudu zahtjeva u slučaju da su se one osamostalile, jer je glavnica naplaćena. 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)