RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Ovrha na nekretnini u slučaju promjene vlasnika nekretnine

Predmet: Ako se promijeni osoba koja je u zemljišnim knjigama upisana kao vlasnik nekretnine, nakon što je ovrhovoditelj na nekretnini stekao i u zemljišne knjige upisao založno pravo ili drugo pravo koje ga ovlašćuje da namiri određenu tražbinu njezinom prodajom, ovrhovoditelj ima pravo zatražiti ovrhu izravno protiv novog vlasnika radi naplate osigurane tražbine.

Broj presude: Rev 2869/16-2, od 15. studenog 2016.

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Sažetak:

Prema odredbi čl. 222. st. 1. Zakona o obveznim odnosima (Nar. nov., br. 35/05. i 41/08. – dalje: ZOO) kad protekne vrijeme zastare, vjerovnik čija je tražbina osigurana zalogom ili hipotekom može se namiriti samo iz opterećene stvari ako je drži u rukama ili ako je njegovo pravo upisano u javnoj knjizi.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)