Ovršna isprava - ovjerena preslika zadužnice


Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.

Povratak na sudsku praksu