Pasivna legitimacija / smetanje posjeda


Predmet: U parnici za smetanje posjeda pasivno je legitimirana svaka osoba koja je posjedniku oduzela posjed (ili ga uznemiravala) pa tako i ona koja je radila po nalogu tuženika ili za njega.

Broj presude: Rev 2125/2019-2, od 15. prosinca 2022. , od 26.06.2023

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Tužiteljica je u reviziji naznačila sljedeće pravno pitanje Je li u konkretnom slučaju oduzimanja posjeda pasivno legitimirana fizička osoba koja je poduzela čin smetanja ili je isključivo i samo pasivno legitimirana pravna osoba po čijem je nalogu smetanje izvršeno 15 U pobijanoj odluci drugostupanjskog suda izraženo je pravno shvaćanje da tuženik nije pasivno legitimiran u parnici zbog smetanja posjeda jer je postupao kao zakonski zastupnik trgovačkog društva L d o o i to u ime i za račun tog trgovačkog društva Takvo pravno shvaćanje nije pravilno 16 U odluci revizijskog suda broj Gzz 31 1994 2 od 23 studenog 1994 navedeno je sljedeće A što se tiče navoda zahtjeva za zaštitu zakonitosti da je tuženik radio za MZ Brusje i da nije imao namjeru smetanja ističe se da nije potrebno postojanje namjere da ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu