Pravo i porezi

Uoči primjene novog Zakona o obveznim odnosima
  Uvod
 • Razlozi donošenja novog ZOO
 • Sadržaj (struktura) ZOO
 • Premještanje i renumeracija
pip - 4.2005, str. 5
Glava I. - Osnovna načela
pip - 4.2005, str. 26
Glava III. - Nastanak obveza
pip - 4.2005, str. 27
Glava IV. - Vrste obveza
  Novčane obveze
 • Obveze s više činidaba
 • Obveze s više dužnika i vjerovnika
pip - 4.2005, str. 27
Glava V. - Učinci obveza
  Opće pravilo
 • Pobijanje dužnikovih pravnih radnji
 • Pravo zadržanja
 • Vjerovnikova prava u posebnim slučajevima
pip - 4.2005, str. 31
Glava VI. - Promjene u obveznom odnosu
  Promjene na strani subjekata
 • Promjene sadržaja
pip - 4.2005, str. 33
Glava VII. - Prestanak obveza
  Opće pravilo
 • Ispunjenje
 • Ostali načini prestanka obveza
 • Zastara
pip - 4.2005, str. 39
Glava VIII. - Ugovorni obvezni odnosi
  Ugovorni obvezni odnosi
 • Ugovori
pip - 4.2005, str. 48
Glava IX. - Izvanugovorni obvezni odnosi
  Prouzročenje štete
 • Stjecanje bez osnove
pip - 4.2005, str. 125
Kazalo pojmova
pip - 4.2005, str. 137