RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
Pravo i porezi

Pravo i porezi

Mjesec:

Značenje upisa u sudski registar (II.)

pip - 2.2007, str. 3

Sporni obračun zatezne kamate

pip - 2.2007, str. 9

Pravno uređenje instituta liječničke tajne u hrvatskom pravu

pip - 2.2007, str. 12

Može li se opseg sudske kontrole arbitraže proširiti ugovorom?

pip - 2.2007, str. 26

Jače pravo na nekretninama kupljenim protivno Uredbi o zabrani raspolaganja nekretninama na području RH

pip - 2.2007, str. 35

Stranci kao stjecatelji stvarnih prava na nekretninama (II.)

pip - 2.2007, str. 37

Porezne olakšice u poreznoj prijavi za 2007.

pip - 2.2007, str. 46

Obavljanje ugostiteljske djelatnosti prema novom zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti

pip - 2.2007, str. 58

Diskrecijska ocjena

pip - 2.2007, str. 69

Prikaz posljednjih izmjena i dopuna Carinskog zakona

pip - 2.2007, str. 80

Razvoj zaštite potrošača u pravu EZ i razlozi koji su doveli do usvajanja novog pristupa u uređenju ove politike

pip - 2.2007, str. 84

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

pip - 2.2007, str. 90

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina

pip - 2.2007, str. 93

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

pip - 2.2007, str. 93

Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja

pip - 2.2007, str. 101

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

pip - 2.2007, str. 104

Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

pip - 2.2007, str. 108

Središnji državni ured za upravu

pip - 2.2007, str. 112

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenje i graditeljstva

pip - 2.2007, str. 115

Obvezno pravo

pip - 2.2007, str. 118

Pravo trgovačkih društava

pip - 2.2007, str. 119

Radno pravo

pip - 2.2007, str. 121

Parnični postupak

pip - 2.2007, str. 122

Ovršni postupak

pip - 2.2007, str. 124

Prekršajno pravo

pip - 2.2007, str. 125

Porezno pravo - porez na dohodak

pip - 2.2007, str. 128

Porezno pravo - porez na potrošnju

pip - 2.2007, str. 130

Porezno pravo - PDV

pip - 2.2007, str. 131

Pravo društava - d.o.o.

pip - 2.2007, str. 131

Pravo društava - d.d.

pip - 2.2007, str. 133

Pravo javne nabave

pip - 2.2007, str. 133

Obvezni odnosi

pip - 2.2007, str. 134

Radno pravo

pip - 2.2007, str. 134

Odgovori na pitanja

pip - 2.2007, str. 135

Pregled novih propisa

pip - 2.2007, str. 142
Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)