Plaća uređena kolektivnim ugovorom


Predmet: Poslodavac kojega obvezuje kolektivni ugovor ne smije radniku obračunati i isplatiti plaću u iznosu manjem od iznosa određenoga kolektivnim ugovorom.

Broj presude: Gž R-1281/2021-2, od 27. rujna 2021., od 10.01.2022

Sud: Županijski sud u Rijeci

Pogrešan je pravni pristup tuženika da tužiteljica nema pravo na isplatu po dva kolektivna ugovora i to Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi Narodne novine broj 7 11 i 42 14 i Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama budući da se tužiteljici isplaćuju i dodaci za posebne uvjete rada a koji su utvrđeni Kolektivnim ugovorom za djelatnost socijalne skrbi Suprotno žalbenim navodima tuženika pravilno je prvostupanjski sud utvrdio da se na tužiteljicu primjenjuju odredbe Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi prema Ugovoru o radu međutim to ne sprječava primjenu odredbi Kolektivnog ugovora za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama jer isti se ne isključuju kako to pogrešno smatra tuženik već se radi u o kumuliranoj primjeni jer se na tužiteljicu primjenjuje Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolski ustanovama prema odredbi čl 1 st 2 KU 11 KU 14 i ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu