RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Podjela društva i legitimacija za vođenje postupka

Predmet: Prilikom materijalnopravne sukcesije ne dolazi po samom zakonu istodobno i do procesnopravne sukcesije, odnosno do stupanja stjecatelja u pravni položaj stranke u parnici koja za predmet spora ima imovinu, pravne odnose ili obveze koji su ugovorom o podjeli preneseni na društvo preuzimatelja.

Broj presude: Gž-1653/16-2, od 24. srpnja 2017.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Međutim, uslijed takve materijalnopravne sukcesije ne dolazi po samom zakonu istodobno i do procesnopravne sukcesije, odnosno do stupanja stjecatelja u pravni položaj stranke u parnici koja za predmet spora ima imovinu, pravne odnose ili obveze koji su ugovorom o podjeli preneseni na društvo preuzimatelja. Naime, jedino uslijed smrti fizičke osobe i prestanka postojanja pravne osobe, dolazi po sili zakona i do stupanja pravnog sljednika u položaj stranke u konkretnom parničnom postupku.
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)