Područja posebne državne skrbi

Datum: 25.07.2008, Petak
Autor: Š.G.

Objavljen je novi Zakon o područjima posebne
državne skrbi (Nar. nov. br. 86. od 23. srpnja 2008.). Propisane
su bitne novosti u sustavu poreza na dobitak.*

*Tako će obveznici poreza na dobitak, koji obavljaju djelatnost
*poljoprivrede i ribarstva*, a zapošljavaju više od pet
zaposlenika na neodređeno vrijeme od čega više od polovice tih
zaposlenika imaju prebivalište i boravište na području posebne
državne skrbi više od devet mjeseci, plaćati porez na dobitak
sukladno tim odredbama kako slijedi:*

o *na području prve skupine ne plaćaju porez na dobit,**na
području druge skupine plaćaju porez od 25% propisane stope,*
o *na području treće skupine plaćaju porez od 75% propisane
stope.*
*Takva pravila oporezivanja vrijede do ulaska Hrvatske u Europsku
uniju.*

*Obveznici poreza na dobitak koji obavljaju neke druge djelatnosti
na području *prve* skupine pod istim uvjetima:*

o *ne plaćaju porez na dobitak u razdoblju
2008.-2010.**plaćaju 25% propisane stope u razdoblju od
2011.-2013.*
o *plaćaju 75% propisane stope u razdoblju 2014.-2016.*
o *plaćaju porez po propisanoj stopi od 2017.*
*Obveznici poreza na dobitak koji obavljaju neke druge djelatnosti
na području *druge* skupine pod istim uvjetima:*
o *plaćaju porez od 25% propisane stope u razdoblju
2008.-2010.**plaćaju porez od 75% propisane stope u
razdoblju 2011.-2013.*
o *plaćaju porez po propisanoj stopi od 2014.*
*Obveznici poreza na dobitak koji obavljaju neke druge djelatnosti
na području *treće* skupine pod istim uvjetima:*
o *plaćaju porez od 75% propisane stope u razdoblju
2008.-2010.**plaćaju porez od 85% propisane stope u
razdoblju 2011.-2013.*
o *plaćaju porez po propisanoj stopi od 2.014.*
*Oslobođenja od plaćanja poreza na dobitak za navedena razdoblja
ostvaruju se prema uvjetima i kriterijima navedenim u Odluci o
objavi pravila o potporama male vrijednosti (Nar. nov. br.
45/07.).

Povratak na vijesti