Podružnice stranih osnivača u RH

Datum: 13.08.2021, Petak
Autor: T.C.F.

Podružnice inozemnih osnivača osnivaju se radi obavljanja gospodarske djelatnosti osnivača na području Republike Hrvatske (dalje: RH), pri čemu je glavni interes osnivača ostvarivanje dobitka kroz poslovanje podružnice. Podružnica stranog osnivača u svom poslovanju djelomično ili u cijelosti obavlja djelatnosti za koje je registriran njezin osnivač.

Podružnice stranih osnivača vode poslove knjige i sastavljaju financijske izvještaje u RH prema hrvatskom Zakonu o računovodstvu (Nar. nov., br. 78/15. – 47/20.) te plaćaju poreze u skladu s hrvatskim poreznim propisima.

O postupku osnivanja stranih podružnica RH te računovodstvenom i poreznom motrište njihova poslovanja u RH može se pročitati u članku Računovodstveno motrište poslovanja inozemnih podružnica u RH koji je objavljen u časopisu RRiF br. 7/21., na str. 29.

Povratak na vijesti