Pokretanje postupka nakon otvaranja stečajnog postupka


Predmet: Zabrana pokretanja parničnog postupka ne odnosi na naplatu predmetnog potraživanja s obzirom da je utužena tražbina nastala nakon otvaranja stečajnog postupka nad tuženikom.

Broj presude: Gž-554/2022-2, od 26. rujna 2022., od 14.11.2022

Sud: Županijski sud u Bjelovaru

Prema članku 169 stavku 1 Stečajnog zakona NN 71 15 104 17 i 36 22 nakon otvaranja stečajnog postupka pojedini stečajni vjerovnici ne mogu protiv dužnika tražiti ovrhu ili osiguranje na dijelovima imovine koja ulazi u stečajnu masu a niti na drugoj imovini dužnika ali tužitelj nema pravni položaj stečajnog vjerovnika u smislu članka 137 stavka 1 Stečajnog zakona jer se sporna tražbina ne odnosi na vrijeme otvaranja stečajnog postupka već nakon toga odnosno na isplate u periodu od mjeseca rujna 2018 s dospijećem 27 listopada 2018 do mjeseca svibnja 2020 s dospijećem 30 lipnja 2020 Stoga se zabrana pokretanja ovoga parničnog postupka iz članka 169 stavka 1 Stečajnog zakona ne odnosi na naplatu predmetnog potraživanja s obzirom da je utužena tražbina nastala nakon otvaranja stečajnog postupka nad tuženikom takvo stajalište proizlazi iz sudske prakse Visokog trgovačkog suda u odluci poslovni broj Pž 7820 03 od 15 rujna 2004 Prema razlozima pobijane presude predmet spora je zahtjev ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu