Poništenje odluke o otkazu ugovora o radu


Predmet: Drugostupanjski sud je imao u vidu da je navedenog dana tužitelj bio sam u prostoriji skladišta jer i iz njegovog iskaza proizlazi da s njim u prostoriji radi još jedan radnik koji tog dana nije došao na posao dok je šef otišao radi kupovine nekih stvari za bolnicu, a da nitko drugi nije mogao nazvati a da ga tužitelj onda ne bi vidio (kako je i sam potvrdio svojim iskazom). Stoga se neosnovano prigovara da je sud pogrešno primijenio čl. 8. Zakona o parničnom postupku.

Broj presude: Rev 757/2020-2, od 15. rujna 2020., od 18.01.2021

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Predmet spora je poništenje odluke tuženika o prestanku radnog odnosa te posljedično tome i vraćanje na rad i isplata naknade plaće Navedenu je odluku tuženik donio uz obrazloženje da je tužitelj 30 kolovoza 1991 putem telefonskog aparata puštao radnici M G glazbu neprijateljskog sadržaja i time počinio težu povredu obveze iz radnog odnosa ometanja radnika u izvršenju obveza iz radnog odnosa te izazivanje nereda opisano u odredbama čl 12 st 1 toč 12 i 22 Pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti tuženika Da je upravo tužitelj puštao navedenu glazbu premda je tužiteljev telefon imao dvojnika u kotlovnici drugostupanjski je sud zaključio ne samo na temelju iskaza svjedokinja G M A Ž i Z J već i na temelju zaključka i neposrednog opažanja članova Drugostupanjske komisije tuženika koji su provjeravali kvalitetu zvuka telefonske linije prilikom poziva iz kotlovnice i iz skladišta kojom prilikom je utvrđeno da postoji evidentna razlika jer kad se zove kotlovnica tad je buka pa čak i kad se vrata zatvore samo je manjeg intenziteta Pritom ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu