RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Posebna imovina bračnog druga

Predmet: Imovina koju jedan bračni drug ima u trenutku sklapanja braka je njegova posebna imovina.

Broj presude: Gž-2369/15, od 21. travnja 2016.

Sud: Županijski sud

Sažetak:

Sukladno navedenom, ako i pretpostavimo da tužitelj nije za sve vrijeme trajanja braka znao za poslove tužene pod 1. i tuženika pod 2., teško je osporiti da se tužitelj nije pobrinuo ranije za zaštitu svojih interesa upisom u zemljišnu knjigu zajedničkog vlasništva ili da poduzme neku drugu radnju s ciljem obavještavanja javnosti o svojim interesima. Sasvim je jasno da je tužitelj imao mogućnost prethodnog postupanja bitna za pravilnu primjenu materijalnog prava odnosno za pravilnu primjenu načela povjerenja u zemljišne knjige.

 
Detaljnije mogu vidjeti pretplatnici na časopis Pravo i Porezi.Povratak na sudsku praksu...


Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)